Статті


Статті
2006 рік


2007 рік4.                      Мороко В. В. Діяльність політичних партій у сфері патріотичного виховання молоді: здобутки, проблеми та перспективи / В. В. Мороко // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Теорія та практика життєтворчості» (м. Запоріжжя, 29 – 30 березня 2007 року) / За заг. ред. проф. К. Л. Крутій, проф. А. І. Павленко. — Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. — С. 174 — 176.

5.                      Мороко В. В. Законотворча діяльність як інструмент політичної боротьби / В.  В. Мороко // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17 – 18 травня 2007 року / За заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломієць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2007. — С. 93 — 95.2008 рік9.                      Мороко В. В. Вплив законодавства про вибори на статутну будову політичних партій України (на прикладі КПУ, ПСПУ, ПРУ, СДПУ(О), СПУ) / В. В. Мороко // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15 – 16 травня 2008 року / За заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломієць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — С. 59 — 63.


11.                  Мороко В. В. Заперечення Холокосту неонацистськими та Голодомору комуністичними об’єднаннями України / В. В. Мороко // Збірка наукових праць ХІІ Запорізьких єврейських читань. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — С. 140 — 148.


2009 рік


13.                  Мороко В. В. Консервация советской номенклатуры в современной украинской системе власти / В. В. Мороко // Номенклатура и общество в России (2008 г.). Материалы интернет – конференции / Под общ. ред. проф. В.П. Мохова. — Пермь : Пермский государственный технический университет, 2009. — С. 286 — 295.


2010 рік2011 рік.
22.                  Мороко В. В. Основні тенденції розвитку партійної системи України (1990 – 2000-і роки);

23.                  Мороко В. В. Трансформація чи адаптація: до питання про традиції партійного будівництва в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.

25.                  Мороко В. В. Енергія розвитку. Музей історії Запорізького заводу високовольтної апаратури (1952-2012 рр.) / В. В. Мороко. — Запоріжжя : ТОВ «Постполіграф центр», 2012. — 88 с.
30.                  Мороко В. В. Основні тенденції розвитку партійної системи України (1990 – 2000-і роки) / В. В. Мороко // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. — К. : ІПіЕНД, 2012. — С. 232—242;
31.                  Мороко В. В. Партія регіонів – від опозиційної  діяльності до асиміляції влади (2005 – 2010 рр.) / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2012. — Вип. XXXIII. — С. 181—186.
32.                  Мороко В. В. Історична пам'ять: соціо-культурний наратив чи соціо-політичний дискурс? / В. В. Мороко // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. — Вип. 5. — К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. — С. 171—181.

2013 рік

33.                  Мороко В. В. Студентська спільнота, як ретранслятор історичної політики в державі / В. В. Мороко // Матеріали IV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі», 14 квітня 2013 р. Запоріжжя, 2013. Режим доступу до файлу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/3/Moroko.pdf
34.                  Мороко В. В.   Парламентські вибори 2012 р. в Запорізькій області: хід, тенденції та наслідки / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2013. — Вип. XXXV. — С. 224—229.
35.                  Мороко В. В.  Партийная элита современной Украины: основные тенденции и характеристики / В. В. Мороко // Повседневность номенклатуры». Сборник статей. — Пермь : Издательство ПНИПУ, 2013. — С. 280—294.
36.                  Мороко В. В. Порушення прав українців в Росії / В. В. Мороко // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 14-15 червня 2013 р.). — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — С. 272—281.
37.                  Мороко В. В. «Війна пам’ятників» на тлі штучної світоглядної біполярності в Україні / В. В. Мороко // Матеріали міжнародного круглого столу «Війни пам'ятей та політика примирення». Український інститут національної пам'яті. Інститут історії України НАН України. 17 жовтня 2013 р.
38.                  Мороко В. В. Партія регіонів – від партії при владі до «партії влади» (2002 – 2004 рр.) / В. В. Мороко// Black Sea scientific journal of academic research. Part A. Emerging issue in the natural and applied sciences. Georgia, Tbilisi. October 2013. — 04. — Issue 4. — Р. 38—42.


Знаходяться в редакціях наукових журналів:
39.                  Мороко В. В. «Наша Україна» – втрачені можливості (2008 – 2011 рр.)
40.                  Мороко В. В. «Наша Україна» – становлення та опозиційна діяльність (2001 – 2004 рр.);
41.                  Мороко В. В. НСНУ – випробування владою (2005 – 2007 рр.)
42.                  Мороко В. В. Партія Регіонів – на шляху до влади (1997 – 2002 рр.)
43.                  Мороко В. В. Аграрне питання в програмних документах парламентських партій України (початок ХХІ століття)
44.                  Мороко В. В. Місце та роль сателітних організацій в партійному будівництві
45.                  Мороко В. В. Неонацистські та радикальні організації в сучасній Україні – проблема ідентифікації та наслідки діяльності
46.                  Мороко В. В. Трансформація чи адаптація: до питання про традиції партійного будівництва в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Немає коментарів:

Дописати коментар