Монографії


  Вперше проведено комплексний історичний аналіз діяльності понад 200 політичних партій, близько 100 громадських об'єднань і 40 фінансово-промислових груп в Україні у період з 1996 по 2010 рр., досліджено їх взаємодію між собою й інститутами влади за умов політичної структуризації суспільства. Простежено становлення інституту партій, їх еволюційний розвиток. Визначено основні фактори впливу на вироблення й ухвалення політичних рішень. Проаналізовано етапи розвитку виборчого та партійного законодавства в Україні, досліджено позитивні та негативні аспекти його впливу на конфігурацію партійної системи в цілому та підвищення ролі партій зокрема. Простежено плинність кадрів вищих керівних органів партій та якісне їх наповнення за періодами формування партійної системи. Досліджено процеси проникнення великого капіталу у партії, визначено їх роль і місце у виборчих кампаніях 1998, 1999, 2002, 2004 - 2007 та 2010 рр
2.      Книга Пам’яті. Частина І. Рух Опору українського народу (1941 – 1944 рр.) / Упорядник.: В.В. Мороко та ін. – Київ, 2010. – 120 с.
3.      Енергія розвитку. Музей історії Запорізького заводу високовольтної апаратури (1952-2012 рр.) / В. В. Мороко. — Запоріжжя : ТОВ «Постполіграф центр», 2012. — 88 с.
4.      Запорізький рахунок Великій війні. 1939 – 1945 / В. М. Мороко, В. В. Мороко, В. С. Орлянський, Ф. Г. Турченко, О. Ф. Штейнле [та ін.] ; Ф. Г. Турченко (наук. Ред.). — Запоріжжя : Просвіта, 2013. — 416 с.
У монографії на широкій базі недосліджених раніш архівних матеріалів, мемуарів, споминів, опитувань очевидців вперше у вітчизняній історіографії дослідження події періоду Другої світової війни на території краю. Описані такі події як підрив Дніпрогесу, зрада, паніка та виснажливий «героїзм» 1941 р., гуманітарна, економічна та соціальна політика нацистів в 1941 – 1943 рр., візит Гітлера до Запоріжжя, причини катастрофічних втрат радянських військ в період боїв на лінії Вотана і багато інших «спірних» моментів історії війни.

Немає коментарів:

Дописати коментар