Автореферати

Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в сучасній Україні (1996-2009 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Мороко; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 21 с. — укp.
         Вперше проведено комплексний історичний аналіз діяльності понад 200 політичних партій, близько 100 громадських об'єднань та 40 фінансово-промислових груп в Україні у період з 1996 до 2009 рр., досліджено їх взаємодію між собою та інститутами влади за умов політичної структуризації суспільства. Простежено становлення інституту партій, їх еволюційний розвиток; визначено основні фактори впливу на вироблення й ухвалення політичних рішень. Проаналізовано еволюцію виборчого та партійного законодавства в Україні, охарактеризовано його позитивні та негативні сторони з точки зору впливу на конфігурацію партійної системи в цілому та підвищення ролі партій зокрема. Простежено плинність кадрів вищих керівних органів партій та якісне їх наповнення за періодами розбудови партійної системи. Досліджено процеси проникнення великого капіталу в партії та роль і місце останніх у виборчих кампаніях 1998, 1999, 2002, 2004 - 2007 рр.     http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09mvvbsu.zip

Немає коментарів:

Дописати коментар