ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬРозвиток суспільства не можливий беж історичної пам’яті. В залежності від її наповнення та чи інша спільнота ставала державотворчою, або ж навпаки, губилася в лабіринтах історії, була приречена на віртуальне існування.
Втім кінець ХХ ст. став джерелом парадоксального явища - феномену паралельного існування різних за змістовним наповненням історії держави під назвою Україна. Не дивлячись на віртуальність концептів історичної пам’яті, реальними залишаються її носії. Останні активно впливають не лише на сьогодення, а й корегують майбутнє країни. Постійні коливання між Сходом та Заходом, тиранією та демократією – є наслідком взаємодій та взаємовпливів різних за світоглядним наповненням історичних інтерпретацій в свідомості громадян.
Саме цій проблемі присвячена низка матеріалів на цій сторінці, які на нашу думку є цікавими, та такими, що можуть дати відповіді на актуальні питання, поставлені перед молодою державою. Динамічність процесів пошуку себе в історії обумовлюватиме і динамізм наповнення сторінки.НАУКОВІ РОЗВІДКИ 


Мороко В. В. «Війна пам’ятників» на тлі штучної світоглядної біполярності в Україні / В. В. Мороко // Матеріали міжнародного круглого столу «Війни пам'ятей та політика примирення». Український інститут національної пам'яті. Інститут історії України НАН України. 17 жовтня 2013 р. 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар