пʼятниця, 6 березня 2015 р.

РЕЗОЛЮЦІЯ Форуму української інтелігенції Запорізької областіРЕЗОЛЮЦІЯ
Ми, учасники Форуму української інтелігенції, представники інститутів громадянського суспільства Запорізького регіону, науковці, просвітяни, діячі культури та мистецтва, туристичної сфери та галузі освіти звертаємося до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України з пропозицією підтримати на державному рівні започаткований Форумом Всеукраїнський патріотичний  рух, який ставить на меті  координацію зусиль національно свідомої інтелігенції  на втілення в життя ідей Майдану  щодо  подальшого  європейського вибору України з врахуванням  прадавніх історико-культурних традицій українського народу та  згуртуванням навколо цього  місцевих громад.
Форум української інтелігенції Запорізької області у перспективі має стати постійно діючим комунікативним майданчиком між владою та громадськістю у сфері участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, «мозковим центром» для аналізу актуальних проблем сьогодення та вироблення практичних рекомендацій у гуманітарній сфері.
З метою ефективного використання наявного потенціалу історико-культурної спадщини України як засобу формування патріотичних почуттів українців, фактору пізнання України  світом та  потужного  консолідуючого патріотичного чинника, налагодження системного конструктивного діалогу та співпраці між органами влади, бізнесом і громадськістю, ефективних горизонтальних та вертикальних комунікацій,вважаємо за необхідне:

У законодавчій сфері:
1.                Розробити та затвердити нормативно-правову базу щодо патріотичного виховання громадян країни, в першу чергу молоді, без якого неможлива  подальша консолідація  української спільноти та поглиблення демократичних змін у суспільстві.
2.                Терміново переглянути календар державних свят України: вилучити з нього антиукраїнські за змістом та суттю.
3.                Запровадити обов’язковий іспит для держслужбовців з перевірки їх світоглядних орієнтирів та володіння державною мовою.
4.                Внести зміни  до Законів України «Про вищу освіту» та «Про позашкільну освіту» згідно викликів часу.
5.                Розробити Стратегію функціонування туризму та рекреаційно-курортного комплексу в умовах війни, забезпечити   врегулювання екскурсійної діяльності в Україні.
6.                Розробити та затвердити  Закон України «Про меценатство», окремий юридичний і податковий статус самозайнятих творчих працівників та ін.
7.                Внести зміни до Законів України «Про туризм», «Про курорти»,  розробити нормативно-правову базу   щодо функціонування сільського (зеленого) туризму.
8.                Підтримати законопроект № 1357 «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України», що має на меті створення Суспільного телебачення і радіомовлення на базі Національної телерадіокомпанії України і обласних державних телерадіокомпаній.
9.                Вибудувати чітку управлінську вертикаль органів виконавчої влади у сфері туризму.

У освітній сфері
1.                 Провести Всеукраїнський освітянський форум «За якісні знання в ім’я майбутнього України».
2.                 Включити курс «Історія рідного краю» до числа обов’язкових шкільних дисциплін.
3.                 В рамках концепції національно-патріотичного виховання запровадити у всіх ВНЗ поруч з дисциплінами гуманітарного циклу курс «Сучасна українська література» для студентів всіх спеціальностей.
4.                 Визначити базові кафедри гуманітарних дисциплін чи українознавства у провідних ВНЗ України, підвищити статусність цих кафедр у ВНЗ та наділити функціями контролю за процесом національно-патріотичного виховання.
5.                 З метою подальшого впровадження державної мови в освітній процес запровадити іспит з української мови для доцентів та професорів під час проходження конкурсів на заміщення вакантних посад у ВНЗ.
6.                 У вищих навчальних закладах створити комісії з національно-патріотичного виховання.
7.                 Терміново накласти мораторій  на  закриття дитячих  позашкільних закладів,  як основних майданчиків  патріотичного виховання дітей та молоді.
8.                 Ініціювати введення мораторію на скорочення педагогічного навантаження педагогічних працівників та на закриття мережі гуртків.

У туристично-рекреаційній сфері
1.                 Забезпечити неухильне виконання  Європейської конвенції про охорону  археологічної спадщини, зокрема  у частині внесення змін до законодавства, спрямованих на попередження  руйнування пам’яток  шляхом превентивної  археології,  переглянувши ст. 186-1 Земельного кодексу України.
2.                 Встановити єдиний механізм отримання дозволу (документу) щодо надання послуг сезонними закладами розміщення (бази відпочинку, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторно-курортні заклади тощо).

У культурно-мистецькій сфері
1.                 Запровадити практику систематичного проведення соціологічних та експертних досліджень громадської думки та культурних потреб різних верств населення. Результати досліджень оприлюднювати і враховувати під час прийняття управлінських рішень у сфері соціо-культурного розвитку.
2.                 Сприяти популяризації Всеукраїнського конкурсу молодої української поезії і авторської пісні «Хортицькі дзвони» ім. М.Брацило серед студентської та шкільної молоді України;

Немає коментарів:

Дописати коментар